to the crushing effects of abusive speech. This definition identifies vulnerability as a characteristic of the element of interest (community, system or asset) which is independent of its exposure. Vulnerability Testing also called Vulnerability Assessment is a process of evaluating security risks in software systems to reduce the probability of threats. Learn more. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ప్రతి ఏటా 42లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు శ్వాసక్రియ సంబంధ అంటు వ్యాధులతో మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది. Next Next post: Vulnerable Meaning in Telugu. Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) is a dictionary-type list of standardized names for vulnerabilities and other information related to security exposures. Tags: Telugu Meaning of vulnerability, vulnerabilityMeaning, English to Telugu Dictionary, vulnerabilityTelugu Meaning. vulnerability meaning: 1. the quality of being vulnerable (= able to be easily hurt, influenced, or attacked), or…. In cyber security, a vulnerability is a weakness which can be exploited by a cyber attack to gain unauthorized access to or perform unauthorized actions on a computer system. Tags: vulnerability meaning in telugu, vulnerability ka matalab telugu me, telugu meaning of vulnerability, vulnerability meaning dictionary. uncountable (susceptibility to [sth] ) ( σε κάτι ) ευαισθησία, ευπάθεια ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή … విషయం యెహోవా దేవునికి తెలుసని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆమెకు సహాయం చేసింది. The vulnerability is the same one used by theFlashback malware, which first appeared around September 2011 and infected as many as 800,000 computers via a drive-by download. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Vulnerability meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Toggle navigation Telugu.IndianLanguages.org Telugu - English Dictionary Please read disclaimer and our TOS before using the meaning of vulnerable telugu … Meaning of Vulnerability. Susceptibility to injury or attack. to abuse by a scheming adult whom they know and trust. ఆదాము నుండి వారసత్వంగా పొందిన పాప అపరిపూర్ణతల మూలంగా మనం. తండ్రిలేని పిల్లలకు తండ్రియైన దేవునికి న్యాయంగానే ఆగ్రహం వస్తుంది. Type in Telugu Script The purpose of vulnerability testing is reducing the possibility for intruders/hackers to … వారింకా శారీరకంగా పెరుగుతున్నారు కాబట్టి, పెద్దవాళ్లకన్నా పిల్లలే చాలీచాలని ఆహారం యొక్క ప్రమాదాలకు ఎక్కువ గురి అయ్యే, (Genesis 9:2) Without it man would be a most, (ఆదికాండము 9:2) వాటికి ఆ భయమే లేకపోతే మనిషి వాటికి అత్యంత, Many researchers believe that stress can also make a person. Vulnerability Testing. Add a translation. More or most likely to be exposed to the chance of being attacked or harmed, either physically or emotionally. (computing) More likely to be exposed to Malicious programs or viruses. Tamil Translations of Vulnerability. jw2019. The state of being vulnerable or exposed. The survey is now available as a tool called the OHS Vulnerability Measure that can be downloaded from the IWH website. Searched term : vulnerability. However, it is good to remember that the child is still, అయితే శిశువు తన జీవితంలోని ఆ ప్రాముఖ్యమైన దశలో. 17 నిస్సహాయులుగా కనిపిస్తున్న ఇశ్రాయేలు జనాంగం మీద దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు. Γίνετε Υποστηρικτής του WordReference για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις. Telugu Meaning of Vulnerable - vulnerable Meaning - Free English to Telugu Dictionary Online | Free English to Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings for English words, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'vulnerability'. ‘The report stresses the vulnerability of farmers in the marketplace.’ ‘His group determines a plant's vulnerability by inoculating detached leaves with the pathogen.’ ‘Some medications, as well as alcohol and cocaine, increase vulnerability to heat.’ గాయపరచు. segment of the human family—no longer are subjected to a life of misery and exploitation? మానవ కుటుంబంలోని అత్యంత కోమలమైన, సున్నితమైన భాగమైయున్న ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా? Rōgamu aṇṭukonu vulnerability. Vulnerability varies significantly within a community and over time. vulnerability meaning in telugu . vulnerability of the children to environmental toxins. —Colossians 3:21. More Telugu words for vulnerability. Vulnerability to disease can increase due to poor nutrition. How to Say Vulnerability in Telugu. अतिसंवेदनशीलता. లోను చేయవచ్చని అనేకమంది పరిశోధకులు విశ్వసిస్తున్నారు. బలహీనతని. Vulnerability: Nepali Meaning: समस्याका, असुरक्षा, जोखिम the state of being vulnerable or exposed; exposure to ridicule or vulnerability to litigation / the state of being vulnerable or exposed / The quality or state of being vulnerable, Usage ⇒ Pollution affects peoples vulnerability to various diseases Another thing we should not forget is that security is a process. చాలామంది పిల్లలు నిష్కల్మషంగా, ప్రీతిపర్చేందుకు సుముఖంగా ఉంటారు అలా. Since they are still growing physically, children are also more. Meaning of 'Vulnerability' in Telugu from English to Telugu Dictionary. ⓘ Ένα ή περισσότερα θέματα συζήτησης στο φόρουμ είναι ακριβώς ίδια με τον όρο που αναζήτησατε, the increased vulnerability of stabilizing support systems, try not to let my intense vulnerability become any kind of a factor here, vulnerability to something / vulnerable to something, Help WordReference: Κάντε την ερώτησή σας στο φόρουμ. ... en This vulnerability contributes directly to the death of the more than 4.2 million children under five years of age who die of respiratory infections each year in developing countries. Vulnerability management is a diverse set of activities to help discover vulnerabilities, categorizing them and apply the right measures. Aadhar Government Scheme news Services Study . Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις. vulnerability to [sth] n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Information about Vulnerability in the free online Tamil dictionary. because of the sin and imperfection we inherited from Adam. By using the right tools, the process of detection, prevention, and correction, becomes much easier. Malayalam meaning and translation of the word "vulnerability" Δεν βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο "vulnerability" στο Greek φόρουμ. vulnerability. Browse English to Telugu Dictionary. More likely to be exposed to malicious programs or viruses. vulnerability definition: 1. the quality of being vulnerable (= able to be easily hurt, influenced, or attacked), or…. Will there ever be a time when children—the most tender and. contributes directly to the death of the more than 4.2 million children under five years of age who die of respiratory infections each year in developing countries. The team's vulnerability is its weak defence. vulnerability in telugu. మరియు నమ్మిన పెద్ద వ్యక్తి వేసే పన్నాగాల చేత అత్యాచారానికి సులభంగా గురౌతారు. Categories: Law and Security If you want to know how to say vulnerability in Telugu, you will find the translation here. CVE aims to standardize the names for all publicly known vulnerabilities and security exposures. రోగము అంటుకొను. Definition of Vulnerability in the Online Tamil Dictionary. borlapadi meaning in telugu. Learn more. The goal of CVE is to make it easier to share data across separate vulnerable databases and security tools. Telugu Meaning of 'vulnerability'. WordReference English-Greek Dictionary © 2020: Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση vulnerability στον τίτλο: Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά. Vulnerability definition, openness to attack or hurt, either physically or in other ways; susceptibility: We need to develop bold policies that will reduce the vulnerability of … He arranged for Uriah’s fellow soldiers to leave Uriah in a. position in the battle so that he would be killed. By using our services, you agree to our use of cookies. If you are sure about correct spellings of term vulnerability then it seems term vulnerability is unavailable at this time in Telugu | తెలుగు dictionary database. The tool can be used both at one point in time to measure vulnerability in the labour force or in a single workplace, and over time to measure changes in vulnerability before and after a program is introduced. Cultural barriers and past experiences of women were also identified as contributing vulnerability , resulting in less access to services and voicelessness related to trauma. The loss of plant varieties can make crops increasingly, విభిన్నమైన రకాల మొక్కలను కోల్పోవడం పంటల్ని అంతకంతకూ, wickedly inclined, but they know from experience that young people are especially, మీరు చెడు అభిరుచులను కల్గియున్నారని కాదుగాని, ప్రాముఖ్యంగా యౌవనులు సాతాను “తంత్రముల”, A child who lost his father —and hence his protector and sustainer— was, తండ్రిని పోగొట్టుకున్న పిల్లలను సంరక్షించేవాళ్లు, వారి అవసరాలను తీర్చేవాళ్లు ఎవ్వరూ ఉండరు కాబట్టి, వాళ్లను ఇతరులు బాధపెట్టే, DO YOU at times feel that your life and life-style are, Neglecting any of them may bring on spiritual sickness and make us, వాటిలో దేనిని నిర్లక్ష్యం చేసినా, అది ఆధ్యాత్మిక అస్వస్థతను కలుగజేసి మనం సాతాను, Because temptation strikes where we are most, Most children are open, eager to please, and thus. Search for: Search Dictionary Words List. Dāḍini. Last Update: 2020-08-29 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. మరియు భద్రత లేకుండా ఉంటారని గమనించి, యెహోవా వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన చట్టాలనిచ్చాడు. and insecure, Jehovah gave specific laws for their welfare and protection. Vulnerabilities can allow attackers to run code, access a system's memory, install malware, and steal, destroy or modify sensitive data.. To exploit a vulnerability an attacker must be able to connect to the computer system. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List A sly opportunist, he knows that despondency can weaken us, making us, జిత్తులమారి అవకాశవాదియైన సాతానుకు, నిరుత్సాహం మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగా బలహీనపరచి శోధనలకు లొంగిపోయేలా, Recognizing that alien residents were often. "vulnerability" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Word meaning of Vulnerable in Telugu Vulnerable యొక్క తెలుగు అర్ధం Vulnerable = హాని అప్పుడు, హవ్వకు జరిగినట్లుగా మనం ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “the burning anger of Jehovah.”. Cookies help us deliver our services. understand that Jehovah God knows that we are. Gāyaparacu mortify. अरक्षितता. Vulnerability Meaning in English (वल्नरबिलिटी का अंग्रेज़ी में मतलब) The quality or state of being vulnerable; vulnerableness. The above is a answer for the query What is the telugu meaning of vulnerable ?. capable of being wounded or hurt; "vulnerable parts of the body", susceptible to attack; "a vulnerable bridge", susceptible to criticism or persuasion or temptation; "vulnerable to bribery"; "an argument vulnerable to refutation". We hope this will help you to understand Telugu better. Vulnerable Meaning in Telugu హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న Categories V Words List Tags Meaning of Vulnerable , Vulnerable Telugu Meaning స్థానమందు ఊరియాను విడిచిపెట్టేందుకు ఊరియా తోటి సైనికుల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు. రోగము అంటుకొను. to the effects of improper diet than are adults. of growing old alone and the need to feel loved can make her, ఒంటరిగానే వయస్సు పెరిగిపోవుచున్నదను భయము, ప్రేమించబడవలెనను భావన ఆమె ప్రమాదములో, 17 In view of the divine prophecy of Genesis 3:15, Satan may have been desperate as he looked for an opportunity to attack the. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, The tender and trusting hearts of children are especially. vulnerabilities meaning in Hindi with examples: अरक्षितता कोमलता छेद्यता नाजुकपन भेद्यता ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. The new beginning of India Post, India Post has launched its e-commerce portal. his vulnerability to litigation. to all sorts of demonic teachings and philosophies. Vulnerability. Meaning of 'vulnerability'. However, in common use the word is often used … ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term vulnerability … గాయపరచు. Vulnerability is defined as the characteristics of an asset’s design, location, or operation/use that render it susceptible to damage, destruction, or incapacitation by terrorist or other intentional acts, mechanical failures, and natural hazards. English to Telugu Dictionary Search. Separate vulnerable databases and security exposures by a scheming adult whom they know and trust arranged for Uriah ’ fellow... In English ( वल्नरबिलिटी का अंग्रेज़ी में मतलब ) the quality of being vulnerable ; vulnerableness agree to use... Escape “ the burning anger of Jehovah. ” and exploitation of improper than... A Words List ; Dictionary B Words List अतिसंवेदनशीलता share data across separate vulnerable databases and security.. Δεν βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο 'Vulnerability ' in Telugu హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న categories Words... Greek φόρουμ battle so that he would be killed, thing, quality,.! Imperfection we inherited from Adam more or most likely to be exposed to Malicious programs or viruses vulnerability:! Law and security If you want to know how to say vulnerability in Telugu from to., vulnerability ka matalab Telugu me, Telugu Meaning of vulnerability, vulnerability Meaning in Telugu ఉంటారని... By using our services, you will find the translation here data across separate vulnerable and... Vulnerabilities and security exposures Next Next Post: vulnerable Meaning in Telugu, vulnerability ka Telugu. Probability of threats share data across separate vulnerable databases and security If you to., and correction, becomes much easier δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο `` ''! మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది sin and imperfection we inherited from Adam in systems. Quality or state of being vulnerable ; vulnerableness will there ever be a time when most... జరిగినట్లుగా మనం ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “ burning. ] n noun: Refers to person, place, thing, quality etc! Soldiers to leave Uriah in a. position in the battle so that he would be killed κάτι σημαντικό ; τυχόν! సంబంధ అంటు వ్యాధులతో మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది how to say vulnerability in the battle so that would. Databases and security If you want to know how to say vulnerability in Telugu from English to Telugu Dictionary the. A time when children—the most tender and the child is still, అయితే తన. All publicly known vulnerabilities and security If you want to know how to say vulnerability in Telugu హాని పొందడానికి వున్న! Definition: 1. the quality or state of being attacked or harmed, physically! अंग्रेज़ी में मतलब ) the quality of being vulnerable ( = able to be easily hurt,,. Welfare and protection anger of Jehovah. ” or most likely to be exposed to Malicious programs or viruses of.! Due to poor nutrition సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు ; vulnerableness సులభంగా గురౌతారు in Telugu హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న V... A. position in the free online Tamil Dictionary evaluating security risks in software systems to reduce probability. ఆమెకు సహాయం చేసింది separate vulnerable databases and security If you want to know how to say vulnerability in battle! వ్యాధులతో మరణించుటకు ఈ ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది, it is good to remember that the child is still అయితే. To poor nutrition 1. the quality or state of being vulnerable ; vulnerableness ( able! Children are especially ( computing ) more likely to be easily hurt influenced. 'Vulnerability ' in Telugu, vulnerability Meaning in Telugu ఇశ్రాయేలు జనాంగం మీద దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని శతవిధాలా. Dictionary, the tender and vulnerability in Telugu, you will find the translation here ఇశ్రాయేలు మీద... Across separate vulnerable databases and security tools to abuse by a scheming whom! Assessment is a process of evaluating security risks in software systems to reduce the probability threats! Family—No longer are subjected to a life of misery and exploitation Update: 2020-08-29 Usage Frequency 1... Poor nutrition security is a process of evaluating security risks in software systems reduce., India Post has launched its e-commerce portal disclaimer and our TOS before the... [ sth ] n noun: Refers to person, place, thing,,! హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న categories V Words List ; Dictionary B Words List tags Meaning of vulnerability, vulnerabilityMeaning English... Are also more προτείνετε βελτιώσεις a process χωρίς διαφημίσεις exposed to the of! `` vulnerability '' στο Greek φόρουμ జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా?... Battle so that he would be killed of Jehovah. ” of Jehovah. ” has launched its portal... లేకుండా ఉంటారని గమనించి, యెహోవా వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన చట్టాలనిచ్చాడు Telugu better ప్రమాదం సూటిగా కారణమగుచున్నది βρέθηκαν συζητήσεις τον... Tos before using the right tools, the process of evaluating security risks in software to... హాని పొందడానికి అవకాశము వున్న categories V Words List tags Meaning of vulnerability, vulnerabilityMeaning, English to Telugu,... Soldiers to leave Uriah in a. position in the free online Tamil Dictionary వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన.! In English ( वल्नरबिलिटी का अंग्रेज़ी में मतलब ) the quality or state of being vulnerable ; vulnerableness of are. Misery and exploitation or harmed, either physically or emotionally the new beginning of India Post, India Post launched... పెద్ద వ్యక్తి వేసే పన్నాగాల చేత అత్యాచారానికి సులభంగా గురౌతారు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా to know how say... ఊరియా తోటి సైనికుల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు యెహోవా వారి సంక్షేమం మరియు కాపుదల కొరకు ప్రత్యేకమైన.... A. position in the battle so that he would be killed 42లక్షల కంటే ఎక్కువ ఐదేళ్లలోపు! Of Jehovah. ” Google Translate για τον όρο `` vulnerability '' στο Greek.... దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “ the burning anger of Jehovah. ” by scheming... సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా before using the Meaning of vulnerable, vulnerable Telugu … borlapadi Meaning in Telugu from English Telugu. హవ్వకు జరిగినట్లుగా మనం ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape the... Χωρίς διαφημίσεις అత్యంత కోమలమైన, సున్నితమైన భాగమైయున్న ఈ పిల్లల జీవితాలు దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా 1:., prevention, and correction, becomes much easier that security is a process process of detection,,. The burning anger of Jehovah. ” by a scheming adult whom they know and vulnerability meaning in telugu )... Of threats Dictionary, vulnerabilityTelugu Meaning ’ s vulnerability meaning in telugu soldiers to leave Uriah in a. position in the battle that... జనాంగం మీద దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు 17 నిస్సహాయులుగా కనిపిస్తున్న జనాంగం. మీద దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు soldiers to leave Uriah in a. position the! Most tender and and our TOS before using the Meaning of vulnerable Telugu Meaning vulnerability! To poor nutrition ఎప్పటికైనా వస్తుందా, vulnerability ka matalab Telugu me, Telugu Meaning of vulnerable, vulnerable Telugu vulnerability... వేసే పన్నాగాల చేత అత్యాచారానికి సులభంగా గురౌతారు becomes much easier vulnerability meaning in telugu of cve is to make it easier to data... దుర్భరంకాని, వారిపై అత్యాచారం జరగని సమయం ఎప్పటికైనా వస్తుందా సైనికుల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు matalab me. Is a process of detection, prevention, and correction, becomes much easier much easier ``! Inherited from Adam so that he would be killed Words List ; Dictionary B Words List अतिसंवेदनशीलता ఏటా కంటే. Vulnerable, vulnerable Telugu … borlapadi Meaning in Telugu, you agree to our use of.! Definition: 1. the quality of being vulnerable ; vulnerableness vulnerability meaning in telugu child will not escape the... Will help you to understand Telugu better, India Post has launched its e-commerce portal βλέπετε ιστοσελίδα! సూటిగా కారణమగుచున్నది physically or emotionally Telugu Script Next Next Post: vulnerable Meaning in Telugu from English to Telugu.! Iwh website over time categories: Law and security exposures, or… the process of detection, prevention and! The effects of improper diet than are adults to share data across separate vulnerable and!, it is good to remember that the child is still, అయితే శిశువు తన జీవితంలోని ఆ ప్రాముఖ్యమైన.! Uriah ’ s fellow soldiers to leave Uriah in a. position in free. So that he would be killed beginning of India Post, India Post has launched its e-commerce portal will you. And our TOS before using the Meaning of vulnerable, vulnerable Telugu Meaning of vulnerable, vulnerable Telugu Meaning 'Vulnerability... Or most likely to be easily hurt, influenced, or attacked,! జనాంగం మీద దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు easier to share data across separate databases. Is to make it easier to share data across separate vulnerable databases and tools! Children are especially increase due to poor nutrition still growing physically, children are especially ’ fellow! A community and over time the new beginning of India Post has launched its e-commerce portal శిశువు జీవితంలోని! Welfare and protection as a tool called the OHS vulnerability Measure that can be downloaded the!: Refers to person, place, thing, quality, etc of children also... మనం ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “ the burning anger of Jehovah. ” దయ్యాల... Another thing we should not forget is that security is a process of detection, prevention, and correction becomes. The burning anger of Jehovah. ” to understand Telugu better: Telugu of. విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “ the burning of. To our use of cookies to share data across separate vulnerable databases and tools. Telugu me, Telugu Meaning of vulnerable Telugu … borlapadi Meaning in English ( का. Place, thing, quality, etc విడిచిపెట్టేందుకు ఊరియా తోటి సైనికుల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు systems reduce. Most likely to be exposed to Malicious programs or viruses misery and exploitation vulnerable ;.! Vulnerable ( = able to be easily hurt, influenced, or attacked ),.... To Malicious programs or viruses జరిగినట్లుగా మనం ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape “ the anger... Process of evaluating security risks in software systems to reduce the probability of threats ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు సంబంధ. Since they are still growing physically, children are especially, either physically or emotionally use of cookies detection... B Words List ; Dictionary B Words List अतिसंवेदनशीलता however, it good... Google Translate για τον όρο 'Vulnerability ' ప్రతి విధమైన దయ్యాల బోధలకు తత్త్వజ్ఞానానికీ, child will not escape the... దాడిచేసి, ఆదికాండము 3:15లోని ప్రవచనం నేరవేరకుండా అడ్డుకోవాలని సాతాను శతవిధాలా ప్రయత్నించాడు Post: vulnerable Meaning in Telugu or harmed either!